Pagadating ng panahon

At sila’y tatawagin sa pangalang ito: “Si Yahweh an gating katwiran.”Ang Pagbasang ito ay nakatuon sa panahon ng kaganapan na ipinangako ng ating Diyos.

Ang tekstong ito ay nag-aanyaya sa atin na maging mapagtiwala sa ipinangako sa atin ng Diyos [kapayapaan, katarungan, kaligtasan].

Sana’y lalo pang paagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon-pamumuhay ayon sa inyong natutuhan sa amin-upang kayo’y maging kalugod-lugod sa Diyos. Kung paano pa tayo maghahanda, narito naman ang sinasaad sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas -28; 34-36.

Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus” [-13;4:1-2]. At iminumungkahi kung paano maghahanda sa pagdating ng Panginoon. “Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin.

We and our partners use cookies to personalize your experience, to show you ads based on your interests, and for measurement and analytics purposes.

By using our website and our services, you agree to our use of cookies as described in our Cookie Policy.

He made his Star Records debut in 2007 with Para Lang Sa 'Yo.

It was followed by the platinum album Open Arms in 2008, another live LP, and 2010's Perhaps Love.

A well-known child actor in his homeland, he pursued a music career beginning in his late teens and had a hit with his official debut single, "Pagdating ng Panahon." Identifying as a transgender man as an adult, he's helped raised awareness regarding gender identity issues, as well as publicly advocating for animal rights and against child labor.

Mula naman sa Unang Sulat ni San Pablo Apostol sa mga Taga-Tesalonica, “Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa’t-isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo.

Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Isa pang pamamaraan ng paghahanda ay ang ‘manatiling banal’.

In 2014, Seguerra married Filipino model/actress Liza Diño, and in 2016, he was appointed Chairperson of the National Youth Commission by President Rodrigo Duterte.

Anu-ano ang mga ginagawa natin kapag may darating na bisita? Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem.

Leave a Reply