Pagdating ng mga

Mawawalan ito ng bisa kung ang mga mamamayan mismo ay walang kooperasyon at walang tiwala na uunlad ang ekonomiya ng bansa.

Ang pagkakaroon ng positibong pag-iisip ay makakatulong upang magkaroon ng paniniwala na magreresulta ng maganda ang mga paraang gagamitin.

Kaya niya sinisimbolo ang mga Kastila dahil tulad ng isang ahas, sakim ang mga Kastila, mapang-abuso sa mga Pilipino nung panahon ng mga Kastila sa Pilipinas.

dahil sa pagmamalupit ng mga Kastila noong panahon na iyon, itinatag ni Andres Bonifacio ksama ng iba pa ang Katipunan na ang layunin ay tapusin na ang kalupitan ng mga Kastila at paalisin ang mga ito sa ating bansa.

Paano mo haharapin ang pangalawang pagdating ng Panginoon?

Masyado ka bang natatakot na iligaw ng isang huwad na Cristo na tatanggi ka nang hanapin Siya, o gagawin mo ang bahagi ng matalinong birhen at maingat na dinggin ang tinig ng Diyos?

Kakapusan (scarcity) – ito ay isang uri ng suliranin na tumutukoy sa pagkakaroon ng limitasyon sa mga pinagkukunan ng yaman na siyang ginagamit sa paggawa o paglikha ng mga serbisyo at produkto.

Ito ay isang uri ng kalagayan kung saan kaakibat ng buhay ng tao na nagpapakita ng pagtutunggalian sa paggamit ng yaman ng bansa bilang sagot sa mga pangangailangan ng lipunan.

pagdating ng mga-59

and dahilan ng pag aalsa ng mga Filipino sa panahon ng mga kastila :una gustong makalaya ang ating bansa mula sa mga dayuhan, dahil sa pang aabuso ng mga kastila sa mga Filipino, ang paggawang alipin ng mga Filipino gayong tayo ang nagmamay ari ng ating bansa, dahil na rin sa ating mga bayaning Filipino tulad ni Jose rizal, Andres bonifacio at iba na syang gumising sa damdaming makabayan ng ating mga Filipino.

Katulad na lamang ng isang bansa na hangaring mapaunlad ang ekonomiya. Samakatuwid, maraming suliranin ang kinakaharap at kakaharapin pa.

Walang pinipiling estado at walang pinipiling grupo o tao.

Umiiral sa dalawang bagay: Dahil sa isyu ng kakapusan, napakahalaga na magkaroon ng malalimang pag-aaral o mahalaga na pag-isipan ng bansa kung anong serbisyo at produkto ang gagawin at kung gaano ito karami.

Gayundin, mahalagang malaman kung para kanino ito at kung paani ito maipapamahagi.

Leave a Reply