Terms of service customer updating Sex chat rooms for iphones text

Zamiast tego firmy i organizacje płacą nam za wyświetlanie reklam ich produktów i usług.Korzystając z naszych Produktów, użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie mu reklam, które naszym zdaniem będą dla niego interesujące. Facebook tworzy technologie i usługi, które umożliwiają użytkownikom nawiązywanie kontaktów, budowanie społeczności oraz rozwijanie działalności.Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania przez użytkownika z Facebooka, Messengera oraz innych oferowanych przez nas produktów, funkcji, aplikacji, usług, technologii i oprogramowania (dalej Produktów Facebooka lub Produktów), z wyjątkiem sytuacji, w których wyraźnie stwierdzimy, że zastosowanie mają odrębne postanowienia (a nie niniejszy Regulamin).Nasze Produkty pomagają użytkownikom w wyszukiwaniu i nawiązywaniu znajomości z osobami, grupami, firmami, organizacjami i innymi użytkownikami, którzy są dla nich istotni.Tworzymy nasze systemy tak, aby sposób ich obsługi był spójny i sprawny w różnych Produktach firm Facebooka, z których użytkownik korzysta.Opracowujemy także zautomatyzowane systemy mające na celu poprawę naszej zdolności wykrywania i usuwania działań niebezpiecznych i naruszających zasady, które mogą zaszkodzić naszej społeczności oraz integralności naszych Produktów.Prowadzimy badania w celu opracowywania, sprawdzania i ulepszania naszych Produktów.

terms of service customer updating-36terms of service customer updating-47

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników reklamodawcom ani nie udostępniamy reklamodawcom informacji, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację użytkowników (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy inne dane kontaktowe) bez wyraźnej zgody użytkowników.Taka infrastruktura jest obsługiwana lub kontrolowana przez Facebook, Inc., Facebook Ireland Limited lub ich podmioty powiązane.Zamiast płacić za korzystanie z Facebooka oraz innych produktów i usług, które oferujemy, poprzez korzystanie z produktów Facebooka objętych niniejszym Regulaminem użytkownik zgadza się na to, by Facebook wyświetlał mu reklamy, za których promocję w Produktach firm Facebooka i poza nimi płacą nam firmy i organizacje.Wykorzystujemy i opracowujemy zaawansowane technologie – takie jak sztuczna inteligencja, systemy maszynowego uczenia się i rozszerzona rzeczywistość – aby użytkownicy mogli bezpiecznie korzystać z naszych Produktów niezależnie od fizycznych możliwości czy położenia geograficznego. osobom z wadami wzroku dowiedzieć się, co lub kto jest na zdjęciach lub w filmach udostępnianych na Facebooku lub Instagramie.Tworzymy też rozbudowane sieci i technologie komunikacyjne, aby umożliwić większej liczbie osób połączenie się z Internetem w miejscach o ograniczonym zasięgu.

Leave a Reply